this great site fails to get money from gambling but could possibly gain money replacing seroxat to zoloft experience. online casino australia make a peek complete casino reviews in demand to uncover the great

KALİTE POLİTİKASI BEYANI

TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş. KALİTE KONTROL LABORATUVARI müşterilerinin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamak üzere, hizmet verdiği sektörlere yönelik destek faaliyetleri geliştirme amacını gerçekleştirmek için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı ve tarafsız kalite kontrol hizmetleri sağlar.
Kalite Kontrol Laboratuvarının çalışması için, Yönetim Sistemi ve profesyonel deneyim prensiplerinin uygulanmasının yüksek kalitede hizmet verilmesine önemli ölçüde katkısı olduğu inancı taşınmaktadır. Bu nedenle Laboratuvar Yönetimi:
• Kalite Elkitabında ifade edildiği şekilde, TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerekliliklerine ve ilgili prosedürlere, müşteri gereksinimlerine ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uymayı TAAHHÜT EDER,
• Hizmetin doğru, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, “müşteri bilgilerinin gizliliği” ilkesine sadık kalarak en kısa sürede verilmesini TAAHHÜT EDER,
• Ulusal, Avrupa veya Uluslararası Standart Organizasyon ve Enstitüleri tarafından yayınlanmış olan standartların (TS, EN, ISO, IULTCS, vb.) kullanılmasını TAAHHÜT EDER,
• Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, kalite politikası ve çalışma prosedürlerine uygun olarak çalışmalarını SAĞLAR,
• Personelin tecrübeli, deneylerin uygulanmasında teorik bilgiye sahip olmasını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesini TAAHHÜT EDER,
• Güvenilir ölçümler elde etme kabiliyetinin sürekliliğini sağlamak üzere, yeterlilik deneylerine katılımını da içeren tüm araç ve olanaklardan YARARLANIR,
• Mevcut Kalite Politikası Beyanı’na uymak üzere, çalışmalar için gerekli desteği vermek ve tüm kaynakları sağlayarak, kalite düzeyinde gelişim ve süreklilik sağlanması için bir Kalite Sorumlusu ve Teknik Sorumlu GÖREVLENDİRİR,
• Eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleyerek yaratıcı düşünme, işbirliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygulamalarında Laboratuvar Yönetimi Sisteminde tanımlanan Çalışma Prosedürlerine uymalarını, sürekli hizmet sağlamalarını ve geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunmalarını Laboratuvar Personelinden TALEP EDER,
• Etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini temin etmek üzere, Laboratuvar Yönetim Sistemi ve Laboratuvarın tüm faaliyetlerini Gözden Geçirme Toplantıları DÜZENLER,
• Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı HEDEFLER.

TASEV LABORATUAR VE TEKNİK HİZMETLERİ A.Ş.