a fantastic stress-free tactic to look for high quality mobile application development review innumerable exhaustive site visitor review of powering mobile application development firms

İÇİNDEKİLER

Papers are still an integrated component of a student’s work in both higher school and faculty. Thus, writing a excellent essay isn’t a way difficult. But it is not too easy also, you’ve must take in to account lots of points before producing a wonderful composition which chiefly feature a ideal format, topic selection, thesis statement. If you prefer to comprehend how to compose decent essay afterward you should adhere to the specified below tips, it truly is aa extensive principle for many beginners who wish to compose great essays in the very first endeavor. The way in which to this perfect essay is by way of WritePaperFor. Me. From today forward, composing essays are not an battle. Composing Frankenstein essay becomes a nightmare for many students simply because they lack the capability to handle all the difficulties of essay writing especially the thesis announcement.

There are a lot of assortments of essays, so it is simple to lose your watch on your entire writing duties. For example, if your essay centers around the challenges of chemically designed food, reiterate in your decision how unnaturally constructed food adversely affects the body. The very first measure in writing an excellent reflective article will be picking out a topic, therefore kissmyessay reviews select wisely!

Deney Grupları Sayfa
1.BÜTÜN AYAKKABI 2
2.BOMBE-TABAN TAKVİYE 3-4
3.TABAN VE MALZEMELERİ 4-5
4.SAYA/ASTAR/ MOSTRA VE MALZEMELERİ 6
5.SAYA/ASTAR/ MOSTRA (+TABAN + İÇ TABAN) VE MALZEMELERİ 7
6.ÖKÇE 7
7.DERİ-KÖSELE FİZİKSEL 8
8.KÖSELE FİZİKSEL 9
9.DERİ-KÖSELE KİMYASAL 9
10.AYAKKABI TEKSTİL MALZEMELERİ 10
11.AYAKKABI AKSESUAR TES$ERİ 11
12.DİĞER TESTLER 11
13.HARİCİ LABORATUAR HİZMETİ ALINAN DENEYLER 12
14.GÜVENLİK AYAKKABILARI TESTLERİ 13-14
DENEY LİSTESİ ASKERİ 15
TSEVLAB/SATRA METOTLARI 16

Açıklamalar:

1- Deney Raporunun İngilizce Hazırlanması talep edildiğinde ek olarak 30 $ talep edilir. Deney Raporunun İngilizce hazırlanması talep edildiğinde ek ücret talep edilir.
2- Deney raporu 1 (bir) nüsha hazırlanır. Her fazla nüsha deney raporu için 5 $ talep edilir.
3- Deney/Fiyat Listesinde mevcut olmayan deney talepleri için laboratuar tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yapılabilirliğinin belirlenmesi halinde numune kabul edilir. Yapılamayan deneyler için müşteri ile mutabık kalınmak kaydıyla deney harici laboratuarda yapılabilir.
4- Her deney için gerekli numune miktarı numune tesliminden önce belirlenir ve bu miktara göre numune kabul edilir.
5- Saat 11.00’ a kadar yapılan deney başvuruları aynı gün işleme alınabilir. Normal hizmet süresi 3 İş günüdür. Bu süre talep edilen deney koşullarına göre değişmektedir. Deney süresi açısından uygun olduğu takdirde deneylerin 3 iş gününden daha kısa sürede sonuçlanmasının talep edilmesi halinde deney fiyatının % 40’ı oranında ek Acil Hizmet Bedeli talep edilir.

(A): İlgili deneylerin TÜRKAK’ tan akredite olduğunu göstermektedir.

1.BÜTÜN AYAKKABI

.
Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Taban Saya Yapışma Dayanımı TS EN ISO 17708:2012 (A)/2a
Taban Katları Arasındaki Yapışma Dayanımı TS EN ISO 17708:2012 (A)/3a
Bütün Taban-Saya Yapışma Dayanımı TS 5550:1999/2d
Ökçe Tutturma Dayanımı TS EN 12785:2003 (ISO22650:2002)/3e

 

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Fitalat CPSIA CPCS-CH-C1001-09.3:2010/176
Sokshlet Ektraksiyonu ile Fitalat Tayini TS EN 14372:2004/177
Tekstil Numunelerinde Sokshlet Ekstraksiyonu İle Fitalat Tayini TS EN 15777:2010/178
Tetrahidrofuran(THF) Ekstraksiyonu ile Fitalat Tayini TS EN ISO 14389/179
Deri ve Boyalı Derilerde Azo Boyar Madde Tayini TS EN ISO 17234-1 :2010/180
Deri-Boyalı Derilerde 4-Aminoazobenzen Tayini TS EN ISO 17234-2:2011/ 181
Tekstil Numunelerinde Azo Boyar Madde Tayini TS EN ISO 14362-1:2012/182
Tekstil Numunelerinde  4-aminoazobenzen Tayini TS EN ISO 14362-3:2011/183

2.BOMBE TABAN TAKVİYE

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Bombe (Metal/Metal Olmayan) İnceleme TS EN 12568-4.22012/158
Bombe (Metal/Metal Olmayan) İç Uzunluğu TS EN 12568-4.2.2.1:2012/159
Bombe (Metal/Metal Olmayan) Kenar Genişliği TS EN 12568-4.2.2.2:2012/160
Bombe (Metal/Metal Olmayan) Darbe Direnci TS EN 12568-5.2.2:2012/108
Bombe (Metal/Metal Olmayan) Sıkışma Direnci TS EN 12568-5.2.3:2012/161
Bombe (Metal) Korozyon Direnci TS EN 12568-5.3:2012/162
Bombe (Metal Olmayan) Yüksek Sıcaklık Etkisinden Sonra Darbe Direnci TS EN 12568-5.4.2-5.2.2:2012/163
Bombe (Metal Olmayan) Düşük Sıcaklık Etkisinden Sonra Darbe Direnci TS EN 12568-5.4.3-5.2.2:2012/164
Bombe (Metal Olmayan) Asit Etkisinden Sonra Darbe Direnci TS EN 12568-5.4.4-5.2.2:2012/165
Bombe (Metal Olmayan) Alkali Etkisinden Sonra Darbe Direnci TS EN 12568-5.4.5-5.2.2:2012/166
Bombe (Metal Olmayan) Fuel Oil Etkisinden Sonra Darbe Direnci TS EN 12568-5.4.6-5.2:22012/167
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal) İnceleme ve Boyutları TS EN 12568-6.3.1:2012/168
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal veya Metal Olmayan) Penetrasyon Direnci TS EN 12568-7.2.1:2012/169
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal) Korozyon Direnci TS EN 12568-7.3:2012/170
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal olmayan) Yüksek Sıcaklık Etkisinden Sonra Penetrasyon Direnci TS EN 12568-7.4.2-7.2.1:2012/171
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal olmayan) Düşük Sıcaklık Etkisinden Sonra Penetrasyon Direnci TS EN 12568-7.4.3-7.2.1:2012/172

2.BOMBE TABAN TAKVİYE

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal olmayan) Asit Etkisinden Sonra Penetrasyon Direnci TS EN 12568-7.4.4-7.2.1:2012/173
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal olmayan) Alkali Etkisinden Sonra Penetrasyon Direnci TS EN 12568-7.4.5-7.2.1:2012/174
Batmaya Dayanıklı Tabanlık (Metal olmayan) Fuel Oil Etkisinden Sonra Penetrasyon Direnci TS EN 12568-7.4.6-7.2.1:2012 /175

3.TABAN VE MALZEMELERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
PU Taban Kesiğin Büyümeye Karşı Dayanımı (-5±2°C)-Ross Flex (150.000 çevrim) TS ISO 5423:2003-Ek C-5.6/8a
PVC Taban Malz. Kesik Büyümesine Karşı Direnç (-5±2°C)-Ross Flex (150.000 çevrim) ISO 4643:1992-Ek C-5.6/8b
Taban Malz. Kesik Büyümesine Karşı Direnç (-5±2°C)-Ross Flex (150.000 çevrim) TASEVLAB-MTD6/8c
Hidroliz TS ISO 5423:2003-Ek E/8d
Çatlama Başlangıcı ve Gelişimine Karşı Direnç-Bata Belt ISO 16177:2012/9
Taban Esneme Dayanımı-Bennewart (10a) TS EN ISO 17707:2006/10a
Kauçuk Yoğunluk Tayini TS 2827 ISO 2781:2005 (A)/11a
Gözeneksiz Plastik Yoğunluk Tayini Metot B TS EN ISO 1183-1:2013/11b
Görünür (Yığın) Yoğunluğun Tayini (Gözenekli Plastikler ve Kauçuklar) TS EN ISO 845:2010/11c

 

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Sertlik Tayini TS EN ISO 868:2006 (Shore A)/12a 

TS ISO 48:1998 (10-100IRHD)/12b

Sertlik (Shore) Tayini (yaşlanmadan sonra) (100oC ve 70 saat) TS EN ISO 868:2006/12a
Metal Sertlik Tayini(Çelik Taban Desteği) (HRC) TS EN ISO 6508-1:2007/95
Taban Malzemesi Cinsi Tespiti TASEVLAB-MTD4/74a
Taban Malzemesinde PVC Tespiti Alev testi (Beilstein Metodu)/74b 
Aşınma Direncinin Tayini ISO 4649:2010 (A)/13a

TS EN12770:2004 (A (ISO20871:2001)/13b    

TS 11007:1993 (A)/13c

Taban Yırtılma Mukavemeti TS EN 12771:2004/14a

TS 4698 ISO 34-1 Metot A/B/C (14b/14c,14d/14e)

İğne İle Yırtılma ISO 20874:2001 (EN 12773:1999)/14f
Çekme Gerilmesi ve Uzama Özellikleri Tayini (Vulkanize veya TPR)-Kaşık Tipi TS ISO 37:2010/15a
Kalıpla İmal Edilen Plastik Ayakkabılar-Astarlı/Astarsız PU Çizmeler-Çekme Özell. T. TS ISO 5423:2003-5.3/15b
Kopma Dayanımı ve Uzama TS EN 12803:2003 (ISO 22654:2002)/15c
Dış Taban Suda Çözünen Madde Miktarı TS EN ISO 20869:2010/17
Su Absorpsiyonu Tayini (Mikro Gözenekli Kauçuk Plaka, Taban, Ökçe) TS 5501:1988-2.3.8/20a
Dış Taban Boyut Kararlılığı TS EN 12772: 2000 (ISO 20873:2001)/148
Kauçuk Kül Tayini TS 336 ISO 247:2004/121

4.SAYA/ASTAR/ MOSTRA VE MALZEMELERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Saya, Astar Esneme Dayanımı TS EN 13512:2002 (ISO 17694:2003)/21a
Saya, Astar ve Mostra Aşınma Dayanımı-MARTINDALE TS EN 13520:2002 (ISO 17704:2004)/23a
Saya, Astar ve Mostra veya Bütün Saya Yırtılma Dayanımı EN 13571:2001 (ISO 17696:2004)/24a
Saya Malzemesi Çekme Dayanımı ve Uzama Yüzdesi TS EN 13522:2006 (ISO 17706:2001)/25a
Saya Suya Karşı Direnç-Penetrometre TS EN 13518:2002 (ISO 17702:2003)/26a
Saya, Astar Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini (Crockmeter method) TS EN ISO 105-X12:2006/27a
Sayanın Montadaki Hasara Karşı Direnci TS EN ISO 17693:2006/28a
Bütün Saya (ayakkabıda), Saya, Astar Su Buharı Geçirgenliği ve Absorpsiyonu TS EN 13515:2002 (ISO 17699:2003)/65l
Saya Plastikleştirici Kaybının Tayini-Aktif Karbon Metodu TS EN ISO 176:2006/73
Kauçuk veya Plastikle Kaplanmış Kumaşlarda Yırtılma Dayanımı TS EN ISO 4674-1:2006/68
Saya Kauçuk veya Plastikle Kaplanmış Kumaşların Kaplama Yapışkanlığının Tayini TS EN ISO 2411:2001/69
Saya Kauçuk veya Plastikle Kaplanmış Kumaşlarda Gerilme Day. ve Kopma U. Tayini TS 2008 EN ISO 1421:2000/71
Saya, Astar, Mostra Dikiş Direnci TS EN 13572-Metot A/B:2002/143 (ISO 17697-Metot A/B:2003)

(*) 50.000 esnemeye kadar, her ilave 10.000 esneme için ilave 5 $

(**) Düşük sıcaklıklar için 10.000 esnemeye kadar, her ilave 10.000 esneme için ilave 5 $

5.SAYA/ASTAR/ MOSTRA (+TABAN + İÇ TABAN) VE MALZEMELERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Astar, Mostra (+İç Taban) Tere Karşı Direnç TS EN 12801:2003 (ISO 22652:2002)/32a
Deri Astar, Mostra, Taban (Kösele), İç Taban Suda Çözünen Madde ve Sülfat Külünün Miktarı Tayini TS EN ISO 20869:2010/17
Deri Astar, Mostra İleri-Geri Sürtme Çev. Karşı Renk Haslığının Tayini-(Kuru) TS EN ISO 11640:2001/48a

 

Deri Astar, Mostra İleri-Geri Sürtme Çev. Karşı Renk Haslığının Tayini (Yaş)
Deri Astar, Mostra İleri-Geri Sürtme Çev. Karşı Renk Haslığının Tayini-Ter Çözeltisi TS EN ISO 11640:2001/48a
Mostra, İç Taban Su Absorpsiyonu ve Desorpsiyonu-Metot A /B TS EN 12746:2003 (Metot A-Statik)/35a

(ISO 22649:2003)

TS EN 12746:2003 (Metot B-Dinamik)/35b

(ISO 22649:2003)

İç Taban Boyut Kararlılığı TS EN 12800:2003 (ISO 22651:2002)/42a
İç Taban Aşınma Direnci TS EN 12747:2002 (ISO 20868:2001)/40a

6.ÖKÇE

Ökçe Yorulma Testi ISO 19956:2004/46

7.DERİ-KÖSELE FİZİKSEL

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Deri-Bükülme Dayanımının Tayini (Kuru) TS EN ISO 5402-1:2012/47a
Deri-Bükülme Dayanımının Tayini (Yaş)
Deri-Su İle Lekelemeye Karşı Renk Haslığının Tayini TS EN ISO 15700:2002/48b
Deri Renk Tonu Farklılığı Tayini TS 432-2 EN 20105-A02:1996/48d
Deri-Sırça Dayanımı ve Gerilebilirlik Tayini TS4131:1985/49a ISO 3379:1976/49b
Deri (Esnek)-Suya Dayanım Tayini-Penetrometre   TS EN ISO 5403-1:2012 (A)/50a
Deri-Kösele Statik Su Absorpsiyonu Tayini (Kubelka Deneyi) TS 4123 EN ISO 2417:2005/52a

TS 236-2.8:1965/52b

Deri-Kösele Kalınlık Tayini TS 4117 EN ISO 2589:2006 (A)/53a
Deri-Kösele Çekme Mukavemeti ve Uzama Yüzdesinin Tayini TS EN ISO 3376:2012 (A)/54a
Deri (Esnek, Döşeme)-Uzama Tayini TS EN ISO 17236:2009/54d
Deri-Yırtılma Tayini (Tek Kenar Yırtığı) TS 4118-1 EN ISO 3377-1:2005/55a
Deri-Yırtılma Tayini (Çift Kenar Yırtığı) TS 4118-1 EN ISO 3377-2:2005 (A)/55b
Deri-Kösele Sıcağa Karşı Dayanım TS 5550-2.3.1:1999/65d
Deri-Kösele Soğuğa Karşı Dayanım TS 5550-2.3.2:1999/65m
Deri-Büzüşme Sıcaklığı Tayini TS 4120 EN ISO 3380:2005/118
Deri-Su Buharı Absorpsiyonu Tayini TS EN ISO 17229:2009/117
Deri-Su Buharı Geçirgenliği Tayini TS EN ISO 14268:2004/65k 

TS 4135:1985/65k

Deri-Tere Karşı Renk Haslığı (Eldiven, Giyim, Astar, Astarsız Saya Derisi) TS EN ISO 11641:2005/119

8.KÖSELE FİZİKSEL

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Köselenin Suya Direncinin Tayini TS 4136 EN ISO 5404:2006/51a
Kösele-Görünür Yoğunluk Tayini TS 4121 EN ISO 2420:2005/56a
Kösele-Çatlama Dayanımı ve İndeksi TS 4137 EN ISO 3378:2006/65e
Kösele-Çatlama Açısı Tayini TS 236:1965/65g
Kösele Aşınma Mukavemeti APM 2000 Test Metodu (PFI Metot)/125

9.DERİ-KÖSELE KİMYASAL

Deri-Kösele pH Tayini TS EN ISO 4045:2012 (A)/57a
Deri-Kösele Uçucu Madde Tayini TS EN ISO 4684:2009 (A)/58a
Deri-Kösele Diklormetanda Çözünen Madde (Yağ)Tayini TS EN ISO 4048:2009 (A)/59a
Deri-Krom Oksit (Cr2O3) Tayini-Titrimetrik Yöntem TS EN ISO 5398-1:2008 (A)/60b
Deri-Kösele Toplam Sülfat Külü Tayini TS 4125 EN ISO 4047-8.1:2000/61a
Deri-Kösele Suda Çözünmeyen Maddelerin Sülfat Külü Tayini TS 4125 EN ISO 4047-8.2:2000/61b
Deri-Kösele Toplam Suda Çözünen Maddeler Tayini TS EN ISO 4098:2009/62a
Deri-Cr VI Tayini TS EN ISO 17075:2008/64c
Deri-Kösele Azot ve Deri Maddesi Miktarı Tayini-Titrimetrik Yöntem TS 4134:1985 (ISO 5397:1984)/65h
Kösele-Bağlı Tanen Miktarı Tayini TS 235-1.1.6:1965/65i
Deri Cinsi Tayini-Mikroskopta Kesit İncelemesi BS 2780:1983/150 TASEVLAB-MTD2/65b
Deri-Kesitte Dolap Boyası Penetrasyon Kontrolü TASEVLAB-MTD1/65a
Deri-Finisaj Cinsi Tayini TASEVLAB-MTD3/65c

10.AYAKKKABI TEKSTİL MALZEMELERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Dokunmuş Kumaş Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesi Tayini TS 251:1991/66
Dokunmuş Kumaş Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini TS 250 EN 1049-2:1996/72
Elyaf Analizi (Kalitatif değerlendirme) TS 4739:1996/91
Tekstil pH Tayini TS EN ISO 3071:2009 (A)/90
Tekstil Malzemesi Yırtılma Mukavemeti TS EN ISO 13937-4:2002/92
Tekstil Malzemesi Kopma Mukavemeti TS EN ISO 13937-1:2002/89
Tekstil İpliklerin Kopma Mukavemeti TS EN ISO 2062:2010 (A)/88
Tekstil (Kumaş) Su Geçirmezlik Tayini  (Hidrostatik Basınç Testi) TS 257 EN 20811:1996/96
Tekstil (Kumaş) Su İticiliği Tayini (Püskürtme Metodu) TS 259 EN 24920:2001/107
Tesktil Aşınma Mukavemeti-MARTINDALE TS EN 530:2011/124
Tekstil Hava Geçirgenliği Tayini TS 391 EN ISO 9237:1999/99
Tekstil Kolon (Webbing) Metre Ağırlığı TS 2720:1977/128a

TS 3248:1978/128b

Tekstil Kolon (Webbing) (Pamuk/Naylon) Kopma Mukavemeti TS 3248:1978/126
Tekstil Su Buharı Direnci TS EN 31092:2000/93
Tekstil Isıl Direnç TS EN 31092:2000/94

11.AYAKKABI AKSESUAR TESTLERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Metal Aksesuar Korozyon Direnci EN ISO 22775:2004/120
Fermuar Yanal Mukavemet (İtfaiye Ayakkabıları) TS EN 15090-7.5.2:2012/130
Fermuar Kursor Kilit Direnci TS 11516:1995/130a
Fermuar Üst ve Alt Durdurucunun Kenar Zırhına Tespit Mukavemeti TS 11516:1995/130b
Fermuar Tutamağının Kursöre Tespit Mukavemeti TS 11516:1995/130c
Fermuar Çalışma Dayanıklılığı TS 11516:1995/130d
Toka Tutturma Dayanımı BS 5131-5.11:1981/151

12.DİĞER TESTLER

Koruyucu Eldiven El ve Eldiven Büyüklüğü Tayini TS EN 420-6.1:2010/77
Koruyucu Eldiven Hareket Yeterliliği Tayini TS EN 420-6.2:2010/78
Koruyucu Eldiven Su Buharı Geçirgenliği Tayini TS EN 420-6.3:2010/80
Koruyucu Eldiven Su Buharı Absorpsiyonu Tayini TS EN 420-6.4:2010/81
Oluklu Mukavva Kalınlık Tayini TS 1119-5.2.2:2014/131
Oluklu Mukavva Oluk Sayısı Tayini TS 1119-5.2.3:2014/135
Oluklu Mukavva Su Emme Miktarı Tayini (Cobb deneyi) TS 1119-2.3.3:1989/113

TS EN ISO 535:2014/113

Oluklu Mukavva Gramaj Tayini TS 1119-2.3.1:1989/84
Oluklu Mukavva Kenar Ezilme Direnci TS 1119-5.3.3:2014/132 (TS EN ISO 3037)
Oluklu Mukavva Patlama Dayanımı TS 1119-5.3.1:2014/133 (TS 3123 EN ISO 2759)
Oluklu Mukavva Delinme Direnci TS 1119-5.3.2:2014/134   (TS 6719)
Ayakkabı Boyası-Kuruma Süresi Tayini TS 5556-2.3.8:2006/122
Ayakkabı Boyası-Uçucu Olmayan Madde Miktarı TS 5556-2.3.5:2006/139
Ayakkabı Boyası-Çatlamazlık Tayini TS 5556-2.3.9:2006/140

13.HARİCİ LABORATUAR HİZMETİ ALINAN DENEYLER

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Kumaşlarda Doku Türü Tayini TS 6349:1989/01(H)
Tekstil Ticari ve Ev Tipi Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini TS EN ISO 105-C06:2010/02(H)
Işığa Karşı Renk Haslığı TS EN ISO 105-B02:2013/03(H)
Tekstil Yapay Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı TS 4460 EN ISO 105-B04:2000/04(H)
Ayakkabılarda Kayma Direnci- SRA,SRB TS EN ISO 20344-5.11:2012/05(H)
Ayakkabılarda Kayma Direnci- SRA yada SRB TS EN ISO 20344-5.11:2012/05(H)
Yıkamadan Sonra Boyut Değişimi (Atkı ve Çözgü Yönü) TS 5720 EN ISO 6330/06(H)
Toplam Karbon Siyahı İçeriği Tayini TS 1852 ISO 1408:1997/07(H)
Yıkamaya Karşı Renk Haslığı (Solmada Lekelenmede) ISO 105 C01/08(H)
Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı (Solmada Lekelenmede) ISO 105 D01/09(H)
Antibakteriyel Aktivite Özelliği Tayini ASTM E 2149:2011/10(H)

14.GÜVENLİK AYAKKABILARI TESTLERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Bütün ayakkabının suya dayanımı tayini (Dinamik test) TS EN ISO 20344-5.15.2:2012/1c
Saya/Taban yapışma dayanımı TS EN ISO 20344-5.2:2012/2b (A)
Taban katları arasındaki yapışma dayanımı TS EN ISO 20344-5.2:2012/3b (A)
Saya yüksekliğinin ölçümü TS EN ISO 20344-6.2:2012/4a
Bombenin iç uzunluğu TS  EN ISO 20344-5.3:2012/4b
Batmaya dayanıklı tabanlığın boyutsal uygunluğu ve yapısı TS EN ISO 20344-5.8.1:2012/4c
Belirli ergonomik özellikler TS EN ISO 20344-5.1:2012/5a
Metal/metal olmayan tabanlığın penetrasyon direncinin tayini TS EN ISO 20344-5.8.2:2012/6a
Ayakkabının topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu tayini TS EN ISO 20344-5.14:2012/97
Antistatik ayakkabının elektrik direncinin tayini (kuru) TS EN ISO 20344-5.10:2012/100
Antistatik ayakkabının elektrik direncinin tayini (yaş) TS EN ISO 20344-5.10:2012/100
Ayakkabıdaki bombenin sıkışma direnci (metal/metal olmayan bombe) TS EN ISO 20344-5.5:2012/102
Ayakkabıdaki bombenin darbe direnci (metal/metal olmayan bombe) TS EN ISO 20344-5.4:2012/101
Ayakkabının soğuğa karşı yalıtımının tayini TS EN ISO 20344-5.13:2012/111
Ayakkabının ısı yalıtımı tayini TS EN ISO 20344-5.12:2012/103
Sızdırmazlık TS EN ISO 20344-5.7:2012/112
Dış tabanın ısıya karşı dayanımı TS EN ISO 20344-8.7:2012/127
Metal bombenin korozyon direnci (Sınıf II) TS EN ISO 20344-5.6.1:2012/149
Dış tabanın aşınma direnci TS EN ISO 20344-8.3:2012/13e
Dış tabanın esneme direnci TS EN ISO 20344-8.4:2012/10b

14.GÜVENLİK AYAKKABILARI TESTLERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
Dış tabanın hidroliz direnci TS EN ISO 20344-8.5:2012/8d
Fuel oil direncinin tayini (hacim veya sertlikteki değişimin tayini) TS EN ISO 20344-8.6.1:2012/16
Fuel oil direncinin tayini (hacim veya sertlikteki değişimden sonra ) TS EN ISO 20344-8.6.2:2012/16
Dış taban kalınlığı (dişli/dişsiz) TS EN ISO 20344-8.1.2:2012/18a
Dış tabanda dişli alan uygunluğu tayini TS EN ISO 20344-8.1.1:2012/19a
Kauçuk bot sayası kopma kuvvetinin tayini TS EN ISO 20344-6.4.2:2012/25b
Sayanın su nüfuziyeti ve absorpsiyonu TS EN ISO 20344-6.13:2012/26b (A)
Su buharı geçirgenliği tayini TS EN ISO 20344-6.6:2012/114
Su buharı geçirgenliği tayini için ön esnetme TS EN ISO 20344-6.6.3.1:2012/115
Su buharı absorpsiyonu tayini TS EN ISO 20344-6.7:2012/115
Su buharı katsayısının tayini TS EN ISO 20344-6.8:2012/116
Yüz astarı,gamba astarı, mostra aşınma dayanımı tayini-MARTINDALE TS EN ISO 20344-6.12:2012/30b
Mostra, iç taban su absorpsiyonu ve desorpsiyonu tayini TS EN ISO 20344-7.2:2012/35c (A)
İç taban aşınma direncinin tayini TS EN ISO 20344-7.3:2012/40b
İç taban kalınlık tayini TS EN ISO 20344-7.1:2012/41a
Deride Cr (VI) tayini TS EN ISO 20344-6.11:2012/64b
İnceleme

 

DENEY LİSTESİ-ASKERİ

Deneyin Adı(Test) Metot(Method)
BÜTÜN AYAKKABI
Bütün Ayakkabıda Giyme Deneyi (Adım Testi) MSB ŞARTNAMELERİ/1b 100 000 adım
MSB ŞARTNAMELERİ/1b 500 000 adım
Yapışma (Salpa, Fiyapa, vb.) Mukavemeti Tayini TS 2946/2.3.5:1992 (T1 1996)/67
Halkanın Deriden Ayrılma Mukavemeti MSB ŞARTNAMELERİ/86
Burun Deformasyonu MSB ŞARTNAMELERİ/98
TABAN VE MALZEMELERİ
Taban Aşınma Direnci TS 2946-2.3.18:1992/13d
Kauçuğun İğne İle Yırtılma Kuvveti MSB ŞARTNAMELERİ/14f
Topuk Su Absorpsiyonu ve Desorpsiyonu TEK. H. 08-92 MAYIS 2008/2.12.1.10.4 ve diğer şartnameler
SAYA, MOSTRA, İÇ TABAN ve MALZEMELERİ
Sayalar İçin Esneklik TS 2946/2.3.14:1992 (T1 1996)(A)/22b
Sayalarda Su Penetrasyonu TS 2946/2.3.12:1992 (T1 1996)
Finisaj Tabakasının Sağlamlığının Tayini TS 2946/2.3.21:1992 (T1 1996)
Derinin Boya Sabitliği FED TEST METOT STD NO:311 Metot: 3021.2:1975
Çatlama Açısı Tayini TS 2946/2.3.20:1992 (T1 1996)
Mostralarda ve İç Tabanda Su Absorpsiyonu ve Desorpsiyonu MSB ŞARTNAMELERİ

AYAKKABI BAĞI

Ayakkabı Bağları Kopma Mukavemeti MSB ŞARTNAMELERİ
Bot Bağları Su İletme Testi MSB ŞARTNAMELERİ

AYAKKABI BOYASI

Ayakkabı Boyası-Ksilol Metodu İle Su Tayini MSB Su Geçirmez ayakkabı Boyası Şartnamesi/4.3.2.8-Aralık 2004

 

 

Paper writing solution: our company is now to help you out! Make an application for help to our essay freelance writers whenever you need to get. Successfully old fashioned paper article writing and enhancing written papers